Contact

U kunt de Diekhookse Klumpkes bereiken via:

Tonny Schulenberg
Eikenlaan 19
7271 HC BORCULO
E-Mail: info@diekhookse-klumpkes.nl

 

 

Privacy verklaring

De folkloristische dansgroep De Diekhookse Klumpkes respecteert ieders privacy en respecteert het vertrouwen dat u in ons stelt. Graag informeren De Diekhookse Klumpkes u over de veiligheid en privacy van uw persoonlijke gegevens.

De informatie over u die wij verwerken, wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld.

U heeft altijd het recht op inzage, rectificatie en verwijderen.

Met deze privacy verklaring maken wij duidelijk, waarom wij bepaalde informatie verzamelen, hoe wij ieders privacy beschermen, welke rechten u heeft en onder welke voorwaarden wij informatie aan u of anderen verstrekken.

 

Wet- en regelgeving

De Diekhookse Klumpkes volgen de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Deze wet stelt eisen aan het gebruik van informatie die tot personen herleidbaar is.

 

Identiteit van de gegevensverwerker

De folklorisstische dansgroep De Diekhookse Klumpkes is een vrijwilligersorganisatie, die de folklore van van de Acherhoekse dansen en knieperkes wil uitstralen en bewaren voor het nageslacht.

Het bestuur bestaat uit drie personen, bijgestaan door rond de 20 leden voor het uitvoeren van folkloristische dansen en overige activiteiten.

Vanwege de beperkte omvang van de organisatie en activiteiten en omdat bij deze activiteiten in principe geen persoonsgegevens worden verwerkt, kan de privacy worden beheerd door het bestuur en wordt afgezien van een aparte functionaris gegevensbescherming.

 

Inzage van gegevens

Het is mogelijk de Diekhookse Klumpkes te vragen om inzage van uw persoonsgegevens, als deze voor een activiteit zijn gevraagd. Wanneer iemand om inzage in zijn/haar persoonsgegevens vraagt, worden deze pas getoond als er voldoende zekerheid is, dat de aanvrager is, wie hij/zij zegt dat deze persoon is. Dit doen de De Diekhookse Klumpkes ter bescherming van de privacy.

 

Informatie stopzetten

Als iemand geen prijs stelt op informatie van De Diekhookse Klumpkes, kan hij/zij dit schriftelijk aan ons laten weten via info@diekhookse-klumpkes.nl. De Diekhookse Klumpkes zullen er dan voor zorgen dat diegene niet meer wordt benaderd.

 

Beeld-, video- en geluidsmateriaal tijdens activiteiten

De folkloristische dansgroep De Diekhookse Klumpkes kan tijdens activiteiten beeld-, video- en geluidsmateriaal van deelnemers verzamelen. Dit materiaal kan worden gebruikt voor promotiemateriaal, zoals flyers, op de website en op facebook. Op uitdrukkelijk verzoek via info@diekhookse-klumpkes.nl en met redenen omkleed zullen wij beeld-, video- en geluidsmateriaal verwijderen.

 

Vragen

Het bestuur van De Diekhookse Klumpkes vindt het vanzelfsprekend dat iedereen duidelijk en compleet wordt geïnformeerd over ieders privacy. Mochten er vragen zijn over deze privacyverklaring of over de manier waarop De Diekhookse Klumpkes met uw gegevens omgaat, dan kunt u ons hierover vragen stellen via info@diekhookse-klumpkes.nl.

 

Klachten

Als u een klacht heeft over de verwerking van persoonsgegevens, dan kunt u deze klacht melden via info@diekhookse-klumpkes.nl.

 

 

Wijzigingen en datum

Deze privacyverklaring kan op enig moment worden gewijzigd. Op deze plaats kunt u steeds de actuele privacyverklaring vinden.

Deze algemene informate en de privacyverklaring zijn het laatst gewijzigd op 09-05-2018.

 

 

 info@diekhookse-klumpkes.nl